Mobilní vizita

Pro společnost Stapro jsme vytvořili responzivní webovou aplikaci jako mobilního klienta pro nemocniční informační systém FONS  Enterprise na základě dodaného grafického designu. Díky mobilní aplikaci má lékař k dispozici potřebné údaje zobrazeny přímo na tabletu u lůžka pacienta, a to včetně možnosti zápisu do dekurzu a medikací.

Při vývoji aplikace bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.