KdoMiVolal – mobilní aplikace (Android)

KdoMiVolal je mobilní aplikace pro zjištění informací o telefonních číslech využívající vyhledávače telefonních čísel KdoMiVolal.eu, což je rozsáhlá uživatelská databáze telefonních čísel marketingových agentur, telefonních operátorů, bank, pojišťoven a dalších firem, které provádějí nevyžádané telefonní nabídky, hovory anebo pouze telefonní čísla prozvánějí, čímž majitele mobilních telefonů samozřejmě velmi otravují a vyrušují. Aplikace upozorní na obtěžující nebo marketingové hovory a uživatel se tak nemusí bát, zda hovor může zvednout. Aplikace také umožňuje nevyžádané a reklamní hovory i blokovat na základě nastaveného hodnocení.

Mobilní aplikace je vytvořena pomocí technologií Xamarin, .NET a C# nyní pro telefony se systémem Android. Výhodou použití technologie
Xamarin je, že velkou část aplikace bude možné využít i pro vytvoření verze aplikace pro telefony se systémem iOS.

Plánování letů a dalších událostí

Webová aplikace pro firmu zabývající se leteckou dopravou pro plánování letů a dalších událostí. Aplikace je responzivní a při vývoji bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript. Jako kalendářová komponenta pro plánování je využívána komponenta FullCalendar.

Katalog akcí (administrace)

Pro správu portálu Katalogu IT akcí jsem vytvořili administrační část pro vkládání jednotlivých událostí a celkovou správu portálu.

Administrace portálu je responzivní a při vývoji bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Katalog akcí

Vytvořili jsme portál Katalog IT akcí, na kterém se snažíme soustředit veškeré IT akce, přednášky, konference, workshopy a semináře, které se pořádají v ČR (a to hlavně ty pořádané ZDARMA). Návštěvník pak může danou IT akci jednodušše vyhledat na jednom místě.

Design portálu je responzivní a při vývoji portálu bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Mobilní vizita

Pro společnost Stapro jsme vytvořili responzivní webovou aplikaci jako mobilního klienta pro nemocniční informační systém FONS  Enterprise na základě dodaného grafického designu. Díky mobilní aplikaci má lékař k dispozici potřebné údaje zobrazeny přímo na tabletu u lůžka pacienta, a to včetně možnosti zápisu do dekurzu a medikací.

Při vývoji aplikace bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Montážní lístky

Mobilní webová aplikace používající knihovnu jQuery Mobile, která slouží pro evidenci montážních lístků v rámci servisních zásahů u pokladních systémů a zařízení Siemens-Nixdorf.

Medication Scanner

Mobilní aplikace pro telefony se systémem Android spolupracující se skenerem čarových kódů pro skenování podávaných léků v nemocnici.

Měření teploty

Mobilní webová aplikace pro zobrazení grafů z měření venkovní a vnitřní teploty. Pro vývoj aplikace bylo využito knihoven Node.js, Bootstrap a komponenty Highcharts pro zobrazení grafů.