KdoMiVolal – webový portál

Vytvořili jsme vyhledávač telefonních čísel KdoMiVolal.eu, což je uživatelská databáze telefonních čísel marketingových agentur, telefonních operátorů, bank, pojišťoven a dalších firem, které provádějí nevyžádané telefonní nabídky, hovory anebo pouze telefonní čísla prozvánějí, čímž samozřejmě velmi otravují a vyrušují majitele telefonů.

Design portálu je responzivní a při vývoji portálu bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Plánování operací

Pro společnost Stapro jsme vytvořili webovou aplikaci pro plánování operací jako lehkého klienta pro nemocniční informační systém FONS  Enterprise.

Při vývoji aplikace bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript. Pro komponentu kalendáře a další prvky byla využita knihovna Kendo UI for ASP.NET MVC.

Plánování letů a dalších událostí

Webová aplikace pro firmu zabývající se leteckou dopravou pro plánování letů a dalších událostí. Aplikace je responzivní a při vývoji bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript. Jako kalendářová komponenta pro plánování je využívána komponenta FullCalendar.

Katalog akcí (administrace)

Pro správu portálu Katalogu IT akcí jsem vytvořili administrační část pro vkládání jednotlivých událostí a celkovou správu portálu.

Administrace portálu je responzivní a při vývoji bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Katalog akcí

Vytvořili jsme portál Katalog IT akcí, na kterém se snažíme soustředit veškeré IT akce, přednášky, konference, workshopy a semináře, které se pořádají v ČR (a to hlavně ty pořádané ZDARMA). Návštěvník pak může danou IT akci jednodušše vyhledat na jednom místě.

Design portálu je responzivní a při vývoji portálu bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Mobilní vizita

Pro společnost Stapro jsme vytvořili responzivní webovou aplikaci jako mobilního klienta pro nemocniční informační systém FONS  Enterprise na základě dodaného grafického designu. Díky mobilní aplikaci má lékař k dispozici potřebné údaje zobrazeny přímo na tabletu u lůžka pacienta, a to včetně možnosti zápisu do dekurzu a medikací.

Při vývoji aplikace bylo využito moderních technologií ASP.NET MVC, HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, Javascript.

Montážní lístky

Mobilní webová aplikace používající knihovnu jQuery Mobile, která slouží pro evidenci montážních lístků v rámci servisních zásahů u pokladních systémů a zařízení Siemens-Nixdorf.

Měření teploty

Mobilní webová aplikace pro zobrazení grafů z měření venkovní a vnitřní teploty. Pro vývoj aplikace bylo využito knihoven Node.js, Bootstrap a komponenty Highcharts pro zobrazení grafů.

Evidence letů a kurzů

Webová aplikace pro firmu zabývající se leteckou dopravou pro evidenci letů, správu leteckého parku vrtulníků, jeho údržbu, evidenci leteckých kurzů, evidenci pilotů a další. Starší část aplikace využívá ASP.NET WebForms, zatímco novější moduly již využívají modernější technologii ASP.NET MVC. Jako databáze se využívá Microsoft SQL Server.