Někdy jsme tak zaneprázdněni prací pro klienty, že zanedbáváme sami sebe a starost o naši prezentaci. Uběhla již dlouhá doba, co jsme naposledy aktualizovali náš web, a tak vypadal již trochu zastarale. Naštěstí se nám podařilo uspořit trochu času, oprášit pavučiny na našem webu a konečně přidat nějaký aktuální obsah.

Doufáme, že budeme zvládat udržovat web stále aktuální. I když nemůžeme vždy sdílet obsah vztahující se k našim klientům, budeme alespoň více sdílet články a videa, které souvisí s technologiemi a příslušnými průmyslovými odvětvími, kterými se zabýváme.